Kierunek zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej

Zarządzanie to studia pierwszego stopnia oferowane przez Politechnikę Rzeszowską.

Dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, czyli stosując zapomnianą już terminologię dziennym i zaocznym.

Studia oferują wiedze z zakresu zarządzania zorientowaną za zarządzanie firmami i instytucjami oraz umiejętności, które pozwalają na prowadzenie własnego biznesu:

  • prowadzenie własnej firmy,
  • kształtowanie strategii firm i instytucji,
  • zarządzanie finansami,
  • projektowanie strategii marketingowej,
  • zarządzanie personelem,
  • realizowanie badań marketingowych,
  • wykorzystanie technik sprzedaży,
  • stosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania,
  • przeprowadzanie analizy i oceny wyników działalności gospodarczej.

Czytaj dalej Kierunek zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej

Zarządzanie jakością – nowość w WSZMiJO

Zarządzanie jakością to nowa specjalizacja w ramach studiów  realizowanych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Studia I stopnia z zarządzania jakością to przede wszystkim oferta, która przygotuje absolwentów do pełnienia funkcji m.in. asystenta jakości, menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości lub audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, instytucjach finansowych, służbie zdrowia i szkolnictwie, dyrektora ds. jakości.

Program specjalności realizowanej w ramach kierunku zarządzanie umożliwia studentom pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania jakością, w szczególności tworzenia, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania zgodnie z normalizacją serii ISO (m.in. jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Czytaj dalej Zarządzanie jakością – nowość w WSZMiJO