WIT – kierunek grafika

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza na studia I stopnia na kierunku grafika

Studia I stopnia na kierunku grafika, w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadzone są już od kilku lat, a dokładnie od roku akademickiego 2009/2010. Dostępne są w dwóch wygodnych trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ostatnie lata obfitują w ogromne zapotrzebowanie na grafików. Rosnące zapotrzebowanie na kreatywną i twórczą reklamę, perfekcyjne projektowane strony internetowe zwiększają zainteresowanie tą branżą. Na rynku brakuje wyspecjalizowanych projektantów, którzy posługują się biegle najnowszym i najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem.

Czytaj dalej WIT – kierunek grafika