Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podsumowuje rekrutację

Nowy rok akademicki 2013/2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to ponad 4400 nowych studentów na studiach licencjackich i magisterskich w dwóch dostępnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym)

Studenci będą kształcić się na 4 wydziałach: Nauk Ekonomicznych; Zarządzania, Informatyki i Finansów; Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu łącznie kształcić się będzie blisko 15 tysięcy studentów.

Czytaj dalej

WIT – kierunek grafika

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza na studia I stopnia na kierunku grafika

Studia I stopnia na kierunku grafika, w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadzone są już od kilku lat, a dokładnie od roku akademickiego 2009/2010. Dostępne są w dwóch wygodnych trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ostatnie lata obfitują w ogromne zapotrzebowanie na grafików. Rosnące zapotrzebowanie na kreatywną i twórczą reklamę, perfekcyjne projektowane strony internetowe zwiększają zainteresowanie tą branżą. Na rynku brakuje wyspecjalizowanych projektantów, którzy posługują się biegle najnowszym i najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem.

Czytaj dalej

Studia z psychologii? Warto?

Dlaczego warto studiować psychologię? Ciekawą rozmowę z dziekanem Wydziału Psychologii SWPS prezentujemy poniżej. Czy wiedzę niezbędną w psychologii da się zdobyć na studiach pierwszego stopnia?

Jeśli lepiej rozumiemy ludzi, to skuteczniej rozwiązujemy problemy i łatwiej zmieniać nam świat na lepsze. Według badań przeprowadzonych we Francji, kompetencje psychologiczne znajdują zastosowanie w 4 tysiącach zawodów. Rozmowa z Dziekanem Wydziału Psychologii, dr hab. Ewą Trzebińską, prof. SWPS.

Czytaj dalej

Zarządzanie jakością – nowość w WSZMiJO

Zarządzanie jakością to nowa specjalizacja w ramach studiów  realizowanych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Studia I stopnia z zarządzania jakością to przede wszystkim oferta, która przygotuje absolwentów do pełnienia funkcji m.in. asystenta jakości, menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości lub audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, instytucjach finansowych, służbie zdrowia i szkolnictwie, dyrektora ds. jakości.

Program specjalności realizowanej w ramach kierunku zarządzanie umożliwia studentom pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania jakością, w szczególności tworzenia, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania zgodnie z normalizacją serii ISO (m.in. jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

Czytaj dalej

Studia dla szefów kuchni od VIAMODA INDUSTRIAL

Nowe studia pierwszego stopnia dla szefów kuchni startują w VIAMODA INDUSTRIAL Szkoła Wyższa w Warszawie. Food Design – to nowy kierunek w szkole VMI Culinary School

Studia przeznaczone są dla przyszłych szefów kuchnimenedżerów restauracjidziennikarzy kulinarnych i innych fachowców pracujących w przemyśle gastronomicznym.

W Radzie Programowej VMI Szkoły Kulinarnej zasiadają: Barbara i Piotr Adamczewscy, Paweł Oszczyk, Hanna Szymanderska, Karol Okrasa, Wojciech Bońkowski, Sebastian Krauzowicz, Jan Babczyszyn, Bogdan Gałązka, Artur Moroz, Jarosław Dumanowski, Daniel Pawełek oraz Monika Kucia, która jest jednocześnie dyrektorem ds. rozwoju VMI Szkoły Kulinarnej.

Czytaj dalej

Nowe studia w UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na 3-letnie studia na kierunku socjoekonomika

Socjoekonomika to kierunek, którego program został oparty o nauki o gospodarce i funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa w jej ramach, gdzie łączymy wiedzę ekonomiczną i socjologiczną z perspektywą historyczną w kontekście określonych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych.

Czytaj dalej