Mediteranistyka

Nowy unikatowy kierunek, którego program został opracowany w całości przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

To studia pierwszego stopnia (licencjackie) oferowane w trybie stacjonarnym. Trwają 3 lata i oferują program nauczania rozwijający wiedzę z zakresu:

 • wiedzy o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza w perspektywie historycznej i współczesnej,
 • znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, ,”ducha”,
 • wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich,
 • przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Czytaj dalej

Nowe kierunki licencjackie

Uniwersytet Jagielloński zaprasza tegorocznych maturzystów na nowe kierunki studiów pierwszego stopnia.

Za niespełna dwa tygodnie matura. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie dokonali wyboru ta oferta studiów może szczególnie zainteresować. Dla kandydatów zainteresowanych filologią  przygotowano nowy kierunek na Wydziale Filologicznym: sinologię.

Czytaj dalej

Nowości w ofercie edukacyjnej

17 marca 2014 r. ruszyła rekrutacja na semestr letni na studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Nowością w ofercie WSAiB są studia biznesowe (I stopnia) prowadzone w języku angielskim International Management. To oferta edukacyjna dostępna zarówno dla Polaków jak i obcokrajowców. Zajęcia prowadzone są w międzynarodowych grupach.

Studia licencjackie WSAiB

Czytaj dalej

Kierunek zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej

Zarządzanie to studia pierwszego stopnia oferowane przez Politechnikę Rzeszowską.

Dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, czyli stosując zapomnianą już terminologię dziennym i zaocznym.

Studia oferują wiedze z zakresu zarządzania zorientowaną za zarządzanie firmami i instytucjami oraz umiejętności, które pozwalają na prowadzenie własnego biznesu:

 • prowadzenie własnej firmy,
 • kształtowanie strategii firm i instytucji,
 • zarządzanie finansami,
 • projektowanie strategii marketingowej,
 • zarządzanie personelem,
 • realizowanie badań marketingowych,
 • wykorzystanie technik sprzedaży,
 • stosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania,
 • przeprowadzanie analizy i oceny wyników działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Zarządzanie lotnictwem

Rzeszowska uczelnia uruchomiła kolejną edycję studiów pierwszego stopnia: zarządzanie lotnictwem – Aviation Management. Studia oferowane są w języku angielskim

30 października odbyła się uroczysta graduacja pierwszego rocznika studiów Aviation Management, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 3 lat. Uroczystość uświetnił wykład dyrektora Lufthansy, która jest patronem anglojęzycznych studiów z zarządzania lotnictwem.
Studia dostępne są w uczelni od trzech lat. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia w Polsce i jedna z 4 w Europie prowadzi unikatowe anglojęzyczne studia Aviation Management (zarzadzanie lotnictwem).

Czytaj dalej

Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Rachunkowość i zarządzanie finansowe to studia oferowane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości

GWSP to uczelnia prywatna, która zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształci studentów pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

Studia licencjackie na kierunku rachunkowości  i zarządzanie finansowe realizowane są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem programu kształcenia jest przekazanie fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości oraz zarządzania finansami. Absolwenci kierunku po zakończeniu nauki będą przygotowani do podjęcia pracy jako (np.): specjalista ds. księgowości. Dodatkowo zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Nikt nie traktuje studiów poważnie

Doświadczenia absolwentów szkół wyższych pokazują, że pracownicy z dyplomem licencjata są gorzej traktowani, zarabiają mniej i udaje im się zdobyć gorszą pracę

Według badań PIAAC – Międzynarodowego Centrum Badań Kompetencji Osób Dorosłych blisko 60% studentów kończąc studia pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Połowa ze wskazanych 60% jednocześnie studiuje i pracuje.

Autorzy raportu, który jest wynikiem badań kompetencji podkreślają, że w Polsce nikt nie traktuje licencjata poważnie, jako samodzielnego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej