Społeczeństwo Informacyjne – rusza nabór na nowy i ciekawy kierunek studiów na UMCS

Czy umysł humanistyczny może być dobrym specjalistą w naukach ścisłych i odwrotnie? Okazuje się, że nie tylko może, ale również powinien, czego przykładem jest specjalistyczne wykorzystanie technologii informatycznej, która dopiero w połączeniu z zachowaniem odpowiedniego poziomu kondycji społecznej i kulturowej przynosi wymierne efekty. Nowo otwarte drzwi i jeszcze więcej możliwości, czyli jeden z pierwszych w Polsce – kierunek studiów Społeczeństwo Informacyjne został właśnie zainicjowany na UMCS w Lublinie. Czytaj dalej Społeczeństwo Informacyjne – rusza nabór na nowy i ciekawy kierunek studiów na UMCS

Mediteranistyka

Nowy unikatowy kierunek, którego program został opracowany w całości przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

To studia pierwszego stopnia (licencjackie) oferowane w trybie stacjonarnym. Trwają 3 lata i oferują program nauczania rozwijający wiedzę z zakresu:

  • wiedzy o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza w perspektywie historycznej i współczesnej,
  • znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, ,”ducha”,
  • wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich,
  • przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Czytaj dalej Mediteranistyka