Kongres Kół Naukowych UAM

Przypominamy, że już jutro, 16 maja, rozpoczyna się VI Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to jedna z największych inicjatyw podejmowanych przez studentów zrzeszonych w Kołach Naukowych. Dwudniowa konferencja „Społeczeństwo obywatelskie” rozpocznie się o godzinie 11:00 w Audytorium Maximum w budynku Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.

= '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Wydarzenie otworzy panel ekspercki z wystąpieniami: prof. Hanny Suchockiej – Premier RP w latach 1992-1993, prof. Marka Zubika – sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016, Stanisława Trociuka – zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Waldemara Łazugi – wybitnego specjalisty w zakresie historii powszechnej XIX i XX wieku.

W tym roku, w związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP, Kongres poświęcony jest refleksji nad tym najważniejszym w systemie aktem prawnym. Kongres stanowi skuteczne wsparcie dla młodych naukowców, dając możliwość podjęcia pierwszych kroków samodzielnej działalności naukowej.