Zimowa rekrutacja na UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

W ramach tego kierunku są realizowane następujące specjalności:

  1. przedsiębiorczość i innowatyka,
  2. zarządzanie produkcją i usługami,
  3. zarządzanie rozwojem,
  4. zarządzanie technologią.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym  realizowany jest  interdyscyplinarny profil kształcenia  łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską.    Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, zmianą i kapitałem, kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach, kładących szczególny nacisk na zarządzanie wiedzą. Otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra. Należy podkreślić, że nie tylko profil kształcenia, ale również wymienione wyżej tytuły zawodowe   wyróżniają Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wśród uczelni ekonomicznych w kraju.  W ostatnich latach wydział współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Słowacji, Arabskiej Republiki Syryjskiej, USA, Kanady.

Kandydaci winni legitymować się co najmniej dyplomem inżyniera/licencjata dowolnego kierunku studiów. Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa:

  1. studia stacjonarne: do 12 lutego 2017 r.
  2. studia niestacjonarne:  do 13 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: www.ue.wroc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen + 4 =