Rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym

15 stycznia rozpoczęła się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym. Uczelnia oferuje naukę na 23 kierunkach studiów II stopnia w trybie stacjonarnym i 14 w trybie niestacjonarnym.

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób chcących kontynuować naukę po ukończeniu studiów I stopnia lub zainteresowanych podjęciem nowego kierunku kształcenia. Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra, a także przejście procesu rekrutacyjnego. Zasady rekrutacji różnią się w zależności od kierunku. Studia II stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera jest napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Więcej informacji na temat rekrutacji na Uniwersytecie Rolniczym: www.rekrutacja.ur.krakow.pl/terminy.

Opłaty za studia: www.rekrutacja.ur.krakow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 + two =