Program stypendialny “Dream NEW”

Program “Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants – jest skierowany do wszystkich studentów.

olor_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Więcej informacji dotyczących programu “Dream NEW”, wymagań, jak również aplikowania znajduje się na stronie internetowej. Termin zgłoszeń mija 1 września 2016 r.