Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – rekrutacja na studia

Uczelnia oferuje studia podyplomowe, które wspierają rozwój i podnoszą kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne.

Oferta na rok akademicki 2016/2017:
Nowości:
 Wybrane aspekty rzeczoznawstwa samochodowego, techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym; Nowoczesne zarządzanie marketingowe; Zarządzanie innowacjami; Ekonomika handlu zagranicznego; Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne; Mediacje i negocjacje; Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; Resocjalizacja i socjoterapia; Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery; Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu kariery; Socjoterapia; Bankowość i ubezpieczenia; Studia menedżersko-prawne; Własna firma.

'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Czesne już od 980 zł za semestr, bez opłaty wpisowej, dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia dwa razy w miesiącu.

Więcej informacji: www.owsiiz.edu.pl.