UŚ będzie współpracował ze Szkołą Policji w Pile

44-33820_g29 lipca 2016 roku o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej między uczelnią a Szkołą Policji w Pile.

Współpraca dotyczyć będzie między innymi:

  • wymiany informacji w zakresie treści programowych, które realizowane są w ramach zagadnień prawnych, społecznych, prewencyjnych, pedagogicznych i metodycznych,
  • udziału studentów i słuchaczy w wykładach lub innych formach dydaktycznych organizowanych w obu ośrodkach kształcenia na zasadzie wymiany,
  • wspólnego organizowania kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry obu ośrodków, a także konferencji, seminariów, sympozjów oraz warsztatów naukowych,
  • wzajemnego korzystania z bazy dydaktyczno-szkoleniowej i kulturalnej,
  • projektowania i realizacji wspólnych programów badawczych,
  • edukowania w kierunku kształtowania proeuropejskich postaw społecznych zbliżających społeczność akademicką do pełnej integracji z Unią Europejską,
  • współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki w rozumieniu prewencji kryminalnej.
= '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego współpracę koordynować będą: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Wydział Pedagogiki i Psychologii), dr hab. Miron Lakomy (Wydział Nauk Społecznych), dr Robert Netczuk (Wydział Prawa i Administracji), a ze strony Szkoły Policji – mł. insp. Marzena Brzozowska oraz podinsp. Dorota Witkowska.

Ze strony uczelni w spotkaniu uczestniczyć będą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka i dr Robert Netczuk. Szkołę Policji w Pile reprezentować będą p.o. zastępcy komendanta insp. Mariusz Wiatr oraz kierownik Sekcji Prezydialnej podinsp. Dorota Witkowska.