Rekrutacja zimowa na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 

Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu 7 stycznia 2016 roku uruchamia elektroniczną rejestrację kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzonym  na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

Studia te są:

  • trzysemestralne
  • dla kandydatów, którzy posiadają uzyskany na dowolnym kierunku dyplom co najmniej licencjata
  • o następujących specjalnościach: Przedsiębiorczość i innowatyka, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie rozwojem i Zarządzanie technologią.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym realizowany jest  interdyscyplinarny profil kształcenia, który łączy wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, zmianą i kapitałem, kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach, kładących szczególny nacisk na zarządzanie wiedzą. Otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra. Należy podkreślić, że nie tylko profil kształcenia, ale również wymienione wyżej tytuły zawodowe wyróżniają Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wśród uczelni ekonomicznych w kraju.

W ostatnich latach wydział współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Portugalii, Grecji, Słowacji, Arabskiej Republiki Syryjskiej, USA, Kanady.

Więcej informacji na stronie: www.ue.wroc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + 17 =