UW kontra SGH – które studia licencjackie?

UW i SGH studia licencjackie

Czy wybrać studia na najlepszym uniwersytecie w Polsce, czy na najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju?

Według „Wprost” pracodawcy bardzo chętnie zatrudnią absolwentów zarówno UW jak i SGH.

Gdzie studiować ekonomię, finanse i rachunkowość i zarządzanie?

W rankingu Perspektywy w kategorii studiów na kierunkach ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła SGH, a tuż za nią uplasował się UW. Zarówno na Wydziale Nauk Ekonomicznych, jak i w Szkole Głównej Handlowej, pierwsze semestry są wspólne – na SGH razem uczą się wszyscy studenci, a na UW studenci zainteresowani ekonomią, finansami, inwestycjami i rachunkowością oraz informatyką i ekonomią. Na Uniwersytecie Warszawskim, przyszły ekonomista może wybrać jedną z trzech specjalności – Ekonomia Przedsiębiorstwa, Ekonomia Międzynarodowa, Ekonomia Sektora Publicznego. Na SGH na kierunku ekonomia specjalności są dwie: Analizy makroekonomiczne i Analizy mikroekonomiczne. Z kolei w ramach kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość na UW można wybrać tylko jedną specjalność – finanse publiczne i podatki, podczas gdy SGH, w ramach kierunku finanse i rachunkowość, oferuje ich aż 5 – bankowość, finanse przedsiębiorstwa, międzynarodowe rynki finansowe, rachunkowość i ubezpieczenia. Studenci zarządzania na SGH mogą wybrać specjalności gospodarka nieruchomościami, marketing lub przedsiębiorczość, podczas gdy Wydział Zarządzania UW nie daje możliwości wyboru specjalności. Wydaje się więc, że oferta SGH jest pełniejsza.

Jak się dostać?

Do rekrutacji na SGH liczy się wynik rozszerzonej matury z: matematyki lub fizyki; geografii, historii, WOS-u, ekonomii lub fizyki; języka obcego, a ponadto drugiego języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Języki obce brane pod uwagę to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Żeby dostać się na WNE UW oraz WZ UW nie trzeba zdawać aż tylu przedmiotów – brane są pod uwagę wyniki tylko z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki oraz dowolnego nowożytnego języka obcego. Co prawda przeliczane są również wyniki matur podstawowych, jednak bez rozszerzonych egzaminów trudno będzie się zmieścić wśród najlepszych kandydatów. Dodatkowo, przy rekrutacji na WNE UW pod uwagę brani są tylko ci kandydaci, którzy zdobyli 30% możliwych punktów (przelicznik wyników maturalnych można znaleźć na stronie UW). Na Wydziale Zarządzania nie ma takiego wymogu; główna różnica przy rekrutacji opiera się na wyszczególnieniu akceptowanych języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski. Na SGH trudniej się dostać, ale z pewnością warto, pamiętając o bardzo dużej przewadze tej uczelni – wysokim poziomie nauczanych języków obcych (lektoraty z dwóch języków o profilu ekonomiczno-biznesowym).

Poznaj uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + four =