Mediteranistyka

Nowy unikatowy kierunek, którego program został opracowany w całości przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

To studia pierwszego stopnia (licencjackie) oferowane w trybie stacjonarnym. Trwają 3 lata i oferują program nauczania rozwijający wiedzę z zakresu:

  • wiedzy o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza w perspektywie historycznej i współczesnej,
  • znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, ,”ducha”,
  • wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich,
  • przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przedmioty realizowane w toku studiów

  • 1 rok: geografia, historia i historia sztuki Śródziemnomorza, historia filozofii z elementami filozofii żydowskiej i arabskiej, zarys kulturoznawstwa, religiologia, chrystologia, logika praktyczna,
  • 2 rok: historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu oraz starożytnej Grecji i Rzymu, prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza, etnologia i religie Bliskiego Wschodu, historia i natura judaizmu, islam w krajach Śródziemnomorza, współczesne spotkania międzyreligijne, dzieje i specyfika Europy w nauczaniu Jana Pawła II
  • 3 rok: teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, współczesne ruchy muzułmańskie, ekumenizm w krajach Śródziemnomorza, teologia pokoju, psychologia dialogu i mediacji, problemy polityczne w krajach Śródziemnomorza, współpraca gospodarcza Polski z krajami Śródziemnomorza, Polacy i polonica w krajach Śródziemnomorza, podstawy organizacji turystyki pielgrzymkowej.

Duża korzyścią dla studentów jest równoległą nauka dwóch języków obcych, z wybranych: hebrajskiego współczesnego, arabskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz profilowanych proseminariów i seminariów licencjackich (profile: historia, historia sztuki, teologia).

Co można robić po tych studia?

Mediteranistyka otwiera drzwi do wykonywania zawodów związanych z kontaktami międzynarodowymi, międzykulturowymi i międzyreligijnymi. Studia pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach takich jak: muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami Śródziemnomorza, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Poznaj uczelnię: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 3 =