Nowe kierunki licencjackie

Uniwersytet Jagielloński zaprasza tegorocznych maturzystów na nowe kierunki studiów pierwszego stopnia.

Za niespełna dwa tygodnie matura. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie dokonali wyboru ta oferta studiów może szczególnie zainteresować. Dla kandydatów zainteresowanych filologią  przygotowano nowy kierunek na Wydziale Filologicznym: sinologię.

Wydział Prawa i Administracji UJ uruchamia kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów, który przeznaczony jest dla wszystkich kandydatów zainteresowanych pracą w mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu czy reklamie. Pozostałe nowości to: migracje międzynarodowe, europeistyka w języku angielskim, zarządzanie informacją oraz język polski w komunikacji społecznej. Wyjątkowo interesują wydają się trzy kierunki, o których nieco więcej poniżej.

Sinologia

(neofilologia, filologia orientalna)

To oferta studiów stacjonarnych. Czas trwania studiów to 3 lata. Warunkiem rekrutacji na studia na Wydziale Filologicznym jest przestawienie świadectwa dojrzałości albo innego dokument uznawanego za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Więcej informacji o procesie rekrutacji: www.erk.uj.edu.pl/studia/2562/1/s Na kierunek może dostać się tylko 20 chętnych!

UJ: Wydział Filologiczny

Język polski w komunikacji społecznej

Studia trzyletnie stacjonarne. Warunkiem rekrutacji na ten kierunek jest lista rankingowa. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe. Więcej informacji o wymogach formalnych:
www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/2563/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

UJ: Wydział Prawa i Administracji

Prawo własności intelektualnej

(prawo własności intelektualnej i nowych mediów)

Studia oferowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają 3 lata. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za tok nauczania w wysokości: ? (niestety w dniu 21 kwietnia informacje te nie były dostępne). Maksymalnie na ten kierunek może zapisać się 100 kandydatów (niestacjonarne i niestacjonarne).

UJ: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Jagielloński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eight − two =