Nikt nie traktuje studiów poważnie

Doświadczenia absolwentów szkół wyższych pokazują, że pracownicy z dyplomem licencjata są gorzej traktowani, zarabiają mniej i udaje im się zdobyć gorszą pracę

Według badań PIAAC – Międzynarodowego Centrum Badań Kompetencji Osób Dorosłych blisko 60% studentów kończąc studia pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Połowa ze wskazanych 60% jednocześnie studiuje i pracuje.

Autorzy raportu, który jest wynikiem badań kompetencji podkreślają, że w Polsce nikt nie traktuje licencjata poważnie, jako samodzielnego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej Nikt nie traktuje studiów poważnie