Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podsumowuje rekrutację

Nowy rok akademicki 2013/2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to ponad 4400 nowych studentów na studiach licencjackich i magisterskich w dwóch dostępnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym)

Studenci będą kształcić się na 4 wydziałach: Nauk Ekonomicznych; Zarządzania, Informatyki i Finansów; Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu łącznie kształcić się będzie blisko 15 tysięcy studentów.

Nowe kierunki w UE we Wrocławiu

W tym roku Uczelnia przygotowała bogatą ofertę studiów. Uruchomione zostały dwa nowe kierunki – logistyka – niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów oraz turystyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na Wydziale Ekonomii Zarządzania i Turystyki.

Najchętniej wybierany kierunek studiów

Jak co roku, największą popularnością cieszy się kierunek „finanse i rachunkowość” prowadzony na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

W ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego znajduje się ponad 80 kierunków, w tym 12 zupełnie nowych czeka na słuchaczy studiów podyplomowych oraz 100 różnego rodzaju szkoleń pogrupowanych w 18 obszarach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszą się: kierowanie zespołem, narzędzia arkusza kalkulacyjnego stosowane w controllingu, podstawy zarządzania projektami, socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie, wycena spółek i zarządzanie wartością i zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym uruchomione zostały bezpłatne studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

Więcej informacji o uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu