Nikt nie traktuje studiów poważnie

Doświadczenia absolwentów szkół wyższych pokazują, że pracownicy z dyplomem licencjata są gorzej traktowani, zarabiają mniej i udaje im się zdobyć gorszą pracę

Według badań PIAAC – Międzynarodowego Centrum Badań Kompetencji Osób Dorosłych blisko 60% studentów kończąc studia pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Połowa ze wskazanych 60% jednocześnie studiuje i pracuje.

Autorzy raportu, który jest wynikiem badań kompetencji podkreślają, że w Polsce nikt nie traktuje licencjata poważnie, jako samodzielnego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej Nikt nie traktuje studiów poważnie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podsumowuje rekrutację

Nowy rok akademicki 2013/2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to ponad 4400 nowych studentów na studiach licencjackich i magisterskich w dwóch dostępnych trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym)

Studenci będą kształcić się na 4 wydziałach: Nauk Ekonomicznych; Zarządzania, Informatyki i Finansów; Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu łącznie kształcić się będzie blisko 15 tysięcy studentów.

Czytaj dalej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podsumowuje rekrutację