WIT – kierunek grafika

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza na studia I stopnia na kierunku grafika

Studia I stopnia na kierunku grafika, w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadzone są już od kilku lat, a dokładnie od roku akademickiego 2009/2010. Dostępne są w dwóch wygodnych trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ostatnie lata obfitują w ogromne zapotrzebowanie na grafików. Rosnące zapotrzebowanie na kreatywną i twórczą reklamę, perfekcyjne projektowane strony internetowe zwiększają zainteresowanie tą branżą. Na rynku brakuje wyspecjalizowanych projektantów, którzy posługują się biegle najnowszym i najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem.


Uczelnia WIT oferuje studia na kierunku grafika, które gwarantują wykształcenie dzięki skutecznemu połączeniu wrażliwości artystycznej z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Prowadzone w WSISiZ studia licencjackie na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Zakres tematyczny przedmiotów dostosowany jest do rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej. Program studiów dostosowany jest również do wymagań rynku pracy.

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

Program studiów I stopnia.

Realizowany w WSISiZ program studiów I stopnia na kierunku grafika w ramach specjalności technologie multimedialne został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:

  • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
  • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie