Zarządzanie jakością – nowość w WSZMiJO

Zarządzanie jakością to nowa specjalizacja w ramach studiów  realizowanych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Studia I stopnia z zarządzania jakością to przede wszystkim oferta, która przygotuje absolwentów do pełnienia funkcji m.in. asystenta jakości, menedżera jakości, pełnomocnika ds. jakości lub audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, instytucjach finansowych, służbie zdrowia i szkolnictwie, dyrektora ds. jakości.

Program specjalności realizowanej w ramach kierunku zarządzanie umożliwia studentom pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania jakością, w szczególności tworzenia, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania zgodnie z normalizacją serii ISO (m.in. jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych.

W toku studiów realizowane są ciekawe przedmioty, między innymi:

 • zarządzanie jakością,
 • systemy zarządzania jakością,
 • metody i techniki zarządzania jakością,
 • metody ciągłego doskonalenia,
 • zarządzanie projektem,
 • systemy zarządzania bhp oraz środowiskiem,
 • zintegrowane systemy zarządzania jakością.

Gdzie do pracy po studiach z zarządzania?

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku zarządzanie każdy absolwent ma szansę znaleźć pracę w dowolnej organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej. Studia z zarządzania to przede wszystkim  znajomości podstaw zarządzania jakością w formie odpowiedniego certyfikatu (uzupełnienie programu studiów). Program studiów w Gallus odpowiada wymogom stawianym przez Unię Europejską i określonym przez Europejską Organizację Jakości (EOQ). Słuchacze, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, mogą przystąpić do egzaminu prowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który uprawnia do uzyskania certyfikatu – oferta normalizacji.

Studenci w trakcie kolejnych semestrów mają też możliwość odbycia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie wykorzystując nabytą wiedzę z zakresu rozwiązań ciągłego doskonalenia – Kaizen, Lean management – będą mogli wypracować sobie karierę.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą certyfikującą, absolwenci tej specjalności będą przygotowani do uzyskania certyfikatów specjalistycznych:

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w transporcie,
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w transporcie wg ISO 9001,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

Poznaj tę uczelnię: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych