Nowe studia w UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na 3-letnie studia na kierunku socjoekonomika

Socjoekonomika to kierunek, którego program został oparty o nauki o gospodarce i funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa w jej ramach, gdzie łączymy wiedzę ekonomiczną i socjologiczną z perspektywą historyczną w kontekście określonych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych.

Studenci socjoekonomiki mają możliwość interdyscyplinarnego rozwijania zainteresowań nad współczesnymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi, uzyskania odpowiednich narzędzi i umiejętności do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu.

Program studiów obejmuje między innymi:

  • mikroekonomię,
  • makroekonomię,
  • metody badań społeczno-gospodarczych,
  • finanse publiczne,
  • geografię ekonomiczną,
  • socjologię i struktury społeczne,
  • psychologię społeczną,
  • komunikację społeczną,
  • prawo cywilne i gospodarcze,
  • historię gospodarczą.

Szczegółowe informacje: http://www.zhg.amu.edu.pl/