Ruszają rekrutacje na niestacjonarne studia

Rekrutacja na niestacjonarne studia rusza już jutro

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia elektroniczną rejestracja kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia w poniedziałek 15 lipca o godz. 12.00. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsce na jednym z 14 kierunków studiów.

Pełna oferta edukacyjna UP we Wrocławiu dostępna jest pod adresem:

http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/rekrutacja/71836/oferta_studiow_2013_2014.html

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych z wyjątkiem architektury krajobrazu potrwa do 23 września do godz. 12.00. Kandydaci na architekturę krajobrazu zdają obowiązkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego i dlatego muszą zarejestrować się w systemie do 17 września. Obowiązkowy egzamin z rysunku odręcznego dla kandydatów na studia niestacjonarne odbędzie się 18 września, a ogłoszenie wyników egzaminu – 19 września.

Szczegółowy terminarz rekrutacji można znaleźć pod adresem:

http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/terminarz/71654/terminarz_rekrutacji.html