Studia agrobiznes, nowość w WSAiB

Agrobiznes studia I stopnia to nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu WSAiB w Gdyni

Uczelnia rozszerza ofertę dydaktyczną o nowy kierunek studiów w wyniku wzrostu znaczenia zawodu rolnika, który by osiągnąć najwyższe efekty w zarządzaniu gospodarstwem potrzebuje fachowej wiedzy i wykształcenia. W ciągu ostatnich kilku lat wyniki finansowe polskich gospodarstw rolnych wzrosły. Według danych Eurostat, w porównaniu do 2005 r. dochody rolników zwiększyły się aż o 82 procent. Rolnik-biznesmen to już nie zjawisko a fakt.

Potencjał agrobiznesu

By osiągać sukcesy w rolnictwie należy zadbać o: odpowiednie zarządzanie gospodarstwem i (a może przede wszystkim) praktyczną znajomość procedur pozyskiwania środków z funduszy unijnych i dopłat. Polska otrzymała kolejną dużą dotacją z budżetu unijnego. To doskonała okazja do tego by zdobyć wiedzę i zwiększyć swój potencjał. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów z tego zakresu Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego uruchomiła nowe studia – agrobiznes.

Studia na kierunku agrobiznes

Studia na kierunku agrobiznes to idealne połączenie studiów biznesowych i technicznych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę i przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, pracy w administracji rolnej, świadczenia usług doradczych, a także prowadzanie własnego gospodarstwa rolnego oraz agroturystyki.

Program studiów agrobiznes

  • internetowe rynki rolne,
  • fundusze unijne w rolnictwie,
  • informatyka w agrobiznesie,
  • międzynarodowy handel spożywczo-rolny,
  • zarządzanie i obrót nieruchomościami rolnymi.

Specjalność dedykowana jest absolwentom szkół średnich, którzy ukończyli jeden z profilów:

  • technik agrobiznesu,
  • technik rolnik,
  • technik żywienia,
  • technik technologii żywności,

Program studiów opracowany został tak, aby naukę na specjalności mógł podjąć każdy zainteresowany.

Więcej informacji: http://www.wsaib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3007&Itemid=46&lang=pl

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni