Ruszyła rekrutacja na studia w SGH

Rekrutacja na studia w SGH rozpoczęta. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła rekrutację na studia na kierunkach: finanse i rachunkowość, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, International Economics oraz Management.

To tylko niektóre kierunki z oferty edukacyjnej. By rozpocząć studia w SGH należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, który pozostanie otwarty dla kandydatów na studia stacjonarne do 6 lipca i 12 lipca dla kandydatów na studia niestacjonarne.

Rekrutacja na studia w SGH nie dotyczy konkretnego kierunku. Wszyscy kandydaci składają dokumenty do uczelni. Kierunek studiów w SGH wybierany jest przez studentów po pierwszym roku nauki.

Studia licencjackie w SGH w języku angielskim

  • Management (zarządzanie)
  • International Economics (międzynarodowe stosunki gospodarcze)
  • Quantitative Methods in Economics and Information Systems (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne)

Rekrutacja na studia I stopnia w języku angielskim przebiega w oparciu o Internetowy System Rekrutacyjny z tą różnicą, że w przypadku studiów po angielsku kandydat wskazuje kierunek.

Limity przyjęć w SGH na rok akademicki 2013/2014

  • pierwszy rok studiów stacjonarnych licencjackich w języku polskim: 1091 osób,
  • pierwszy rok studiów niestacjonarnych licencjackich w języku polskim (tryb popołudniowy): 300 osób,
  • pierwszy rok studiów niestacjonarnych licencjackich w języku polskim: 350 osób,
  • stacjonarne płatne studia licencjackie w języku angielskim na kierunku Management: bez limitu,
  • stacjonarne płatne studia licencjackie w języku angielskim na kierunku Quantitative Methods in Economics and Information Systems (QMEIS): bez limitu,
  • stacjonarne płatne studia licencjackie w języku angielskim na kierunku International Economics (IE): bez limitu.

Poznaj bliżej uczelnię: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie