Studia licencjackie: bioinżynieria zwierząt oraz gastronomia i hotelarstwo

Dwa nowe kierunki studiów licencjackich dostępne od roku akademickiego 2013/2014 w SGGW – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek gastronomia i hotelarstwo

Oferowany będzie przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Dostępnych jest 60 miejsc dla studentów. Studia oferowane są w trybie stacjonarnym. Studia licencjackie gastronomia i hotelarstwo kończy się tytułem inżyniera przygotowując absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące planowania żywienia dla różnych grup ludności, mikrobiologii i higieny produkcji żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, technologii gastronomicznej, obsługi konsumentów w gastronomii, towaroznawstwa, hotelarstwa, projektowania technologicznego w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, cateringu oraz badań marketingowych na rynku usług.

Kierunek bioinżynieria zwierząt

To oferta studiów licencjackich I stopnia realizowany w trybie stacjonarnym na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Na tym kierunku również dostępnych jest tylko 60 miejsce. Studia kończą się tytułem inżyniera. Program studiów licencjackich realizowany jest przy udziale naukowców zajmujących się badaniami z zakresu genetyki zwierząt, embriologii, cytologii, immunologii, fizjologii, żywienia, hodowli i biologii zwierząt, ekologii i toksykologii środowiska zwierząt, nanotechnologii i nanobiotechnologii oraz nowoczesnych analitycznych technik instrumentalnych.

Absolwent kierunki bioinżynieria zwierząt zostanie przygotowany do podjęcia pracy:

  • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych,
  • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
  • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
  • oraz w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych.

Poznaj uczelnię: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego