Studia licencjackie – nowości

Zbliża się nowy rok akademicki. Uczelnie przygotowują nowości. Jedną z wielu jest przygotowana przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej fizjoterapia. Kierunek powszechnie znany niebawem dostępny w PWSZ w Białej Podlaskiej

Kierunek fizjoterapia oferowany będzie na studia I stopnia, studiach licencjackich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia licencjackie na kierunki fizjoterapia zdobędzie wiedzę na temat takich metod leczniczych, jak: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masaż i terapia manualna.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku „fizjoterapia” przygotowani zostaną merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do wykonywania wszystkich zabiegów, które wykorzystują czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. Absolwenci fizjoterapia mogą podjąć pracę w:

  • szpitalach o różnym profilu,
  • specjalistycznych przychodniach,
  • gabinetach rehabilitacyjnych,
  • zakładach przyrodoleczniczych,
  • sanatoriach,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • sklepach specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
  • firmach farmaceutycznych,
  • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych fizycznie i innych.

Poznaj uczelnię: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej