Studia licencjackie bez ukrytych opłat!

Protest studentów przeciwko Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studenci powiedzieli dość. Zorganizowali protest przeciwko Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie spełniono 99% zgłoszonych poprawek do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z trwającymi pracami nad ustawą prawo o szkolnictwie wyższym studenci zorganizowali konferencję polskich samorządów studentów, na której nikt z Ministerstwa się nie pojawił. Nikt z głównego kierownictwa. Swoją obecnością nie zaszczyciła ani minister ani jej zastępcy. Czym zakończy się ta batalia? Warto śledzić sprawę na bieżąco.

Więcej informacji: protest studentów przeciwko nowelizacji ustawy