Studia licencjackie w języku angielskim

Studia licencjackie w języku angielskim to nadal rzadkość w Polskich szkołach wyższych. Czemu tak się dzieje? Czy to brak kadry? Brak przygotowania programowego? Czy może brak kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem nauki w języku angielskim?

Wielki brat Google podpowiedział nam gdzie możemy rozpocząć studia w języku angielskim. Niestety programów jest bardzo mało i próba ich zgrupowania w dziedziny nie powiodła się. Większość z nich to unikatowe programy w skali polski, autorskie programy, które nie znajdują konkurencji w pozostałych uczelniach.

Szukając studiów licencjackich w języku angielskim natrafiliśmy na kilka ciekawych programów oferowanych przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Studia licencjackie w języku angielskim w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studia w języku angielskim w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to dwie główne specjalności: International Business i Corporate Finance and Accounting. Studia oferowane się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają dokładnie 6 semestrów. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców polskich i zagranicznych. Dodatkowo każdy ze studentów ma możliwość studiowania w grupach międzynarodowych. Dodatkowo w ramach toku studiów studenci mogą ubiegać się o wyjazd na studia za granicę do jednej z blisko 200 uczelni partnerskich. Studenci studiów stacjonarnych mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej.

Studia licencjackie w języku angielskim w Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje trzy kierunki studiów licencjackich w języku angielskim: BBA Program in Management, Double Degree Bachelor Program in Management with Industry Placement, BBA Finance and Acounting.

BBA Program in Management to studia przeznaczone dla osób, które planują karierę w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości na międzynarodowym rynku. W toku studiów główny nacisk skierowany jest na finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia licencjackie w języku angielskim w ALK trwają 6 semestrów i realizowane są w trybie stacjonarnym. Dodatkowo każdy ze studentów musi odbyć praktyki zawodowe, które trwają minimum trzy tygodnie.

BBA Finance and Acounting to studia w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Studia łączą zalety tradycyjnej rachunkowości z szerokim zakresem tematów biznesowych. Studia Finance and acounting trwają 6 semestrów i realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Double Degree Bachelor Program in Management with Industry Placement  – to program prowadzony we współpracy z niemiecką uczelnią Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, w której studenci realizują pierwsze 3 semestry studiów. Dzięki temu sześciomiesięczny tryb nauczania w połowie realizowany jest zagranicą.

Studia licencjackie w języku angielskim w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje 3 kierunki studiów licencjackich w języku angielskim:  Bachelor Studies in Finance – studia licencjackie w języku angielskim realizowane w trybie stacjonarnym, studia trwają sześć semestrów. Studia te, jako jedyne w kraju i w tej części Europy posiadają akredytację CFA Institute. Prowadzone są one na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, który jest wydziałem pierwszej kategorii według oceny parametrycznej sporządzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r.

Bachelor in International Business to również studia stacjonarne realizowane w toku sześciu semestrów nauki. Business Informatics – studia licencjackie oferowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, również dostępne w języku angielskim. Studia na kierunku „Informatyka w biznesie” są zorientowane na zaspokojenie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorstwa z tej grupy stanowią przeszło 95% przedsiębiorstw w Polsce. W tego typu przedsiębiorstwach odnotowuje się wyraźny brak specjalistów w takich dziedzinach, jak: projektowanie i administracja baz danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, obsługa systemów typu ERP czy CRM, integracja systemów ICT, e-biznes.

Poznaj bliżej opisywane uczelnie: